oudduitse herder fokker  - kennel


© Copyright Van Chika's Erf  & Huis 2005-2017. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, namen van honden, kennelnamen, video, etc) die u op deze site (vanchikaserf.nl en oudduitseherders.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij kennel van Chika's Erf of zijn gelicenceerd aan de kennel Van Chika's Erf & Huis.


Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de kennel van Chika's Erf of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Van Chika's Erf & Huis ”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Namen en foto's van onze honden en/of onze kennel mogen enkel gebruikt worden met onze schriftelijke toestemming. 

Copyright :  Niets van deze website mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder toestemming!!
Tekst, foto's en andere info op deze website zijn eigendom van www.vanchikaserf.nl en  www.oudduitseherders.com